ČISTENIE VZDUCHOTECHNIKY A ODSÁVACÍCH ROZVODOV PROFESIONÁLNOU TECHNOLÓGIOU LIFA AIR

Bezpečné riešenie pre lepšiu kvalitu vnútorného ovzdušia

Prečo potrebujete čistiť vzduchotechniku:

Kvalita vzduchu má významný vplyv na zdravie a pohodu ľudí. Je jedno kde sa nachádzate či v kancelárií, obchode, výrobnej hale. Vzduchotechnické systémy sú ideálnym miestom pre zhromažďovanie prachu a bunkového odpadu. Stávajú sa tak aj ideálne živnou pôdou pre rast baktérií, plesní, spór a vírusov, ktoré spôsobujú alergie a respiračné choroby.Postupným zanášaním prachom a tukom sa vzduchotechnika stáva neefektívna. Znižuje sa prietok vzduchu a hnacia jednotka je viac namáhaná, z čoho plynie zvýšený príkon elektrickej energie.

Vzduchotechnika a priemysel:

Čistenie ventilačných systémov je dôležité aj z hľadiska výrobných operácií pri ktorých vzniká prach, mastnota, nečistoty, ktoré zanášajú VZT.

Rizikové prostredie: prestavby budov, prašná výroba, práčovne, papierenský priemysel, nemocnice, reštaurácie, drevárska výroba, odsávanie zváracích liniek

Zaprášená, alebo mastná vzduchotechnika je nebezpečná aj z požiarneho hľadiska. Niektoré druhy prachu sú nebezpečnou výbušninou. V neposlednom rade je zaprášené a mastné potrubia tzv. "rýchlym prepravcom ohňa" po celej budove.  Zvlášť nebezpečné sú z tohto hľadiska odťahové, filtre nechránené rozvody.

Čistenie vykonávame systémom lifa AIR - čistenie potrubia pomocou rotačných kief, ventilátora a vysoko výkonných vysávačov, ktorými odsávame prach a nečistoty.

Elektrický stroj pre čistenie kruhových a štvorhranných vzduchotechnických a priemyselných  potrubí  rotujúcimi kefami. Je navrhnutý a vyrobený v súlade s medzinárodným systémom riadenia kvality a životného prostredia  ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. LifaSpecialCleaner  20 PE je elektrické čistiace zariadenie na čistenie vzduchotechnických a priemyselných potrubí. Čistiace kefy rotujú rýchlosťou od 225 do 570 ot./min. Bol navrhnutý na čistenie vnútorných povrchov potrubí  s malými až strednými rozmermi  od 100 do  600 mm ( s použitím špeciálneho príslušenstva od 50 do 800 mm). Zariadenie má 20 m dlhý kábel na čistenie, ktorý umožňuje vyčistenie až 35 m potrubia z jedného prístupového otvoru, ak by sa čistilo obidvoma smermi. Špeciálnou vlastnosťou LifaSpecialCleaner  20 je jeho výnimočná schopnosť pracovať v stiesnených priestoroch.

Výtvarná agentúra A1 © 2012