ÚPRAVA ZELENE A EXTERIÉROV

Ponúkame Vám starostlivosť o vonkajšie plochy areálov - zimnú aj letnú údržbu.
Zabezpečenie čistoty vonkajšej plochy v priestoroch firiem a súkromných domov
Zimná údržba komunikácií v priestoroch firiem a súkromných domov
Kosenie, parková úprava
Záhradná architektúra
Údržba športových areálov – činnosti spojené s regeneráciou trávnatých ihrísk modernou technikou /pieskovanie, osev, prevzdušnenie, verti drain/
Údržba a opravy športových areálov
Údržba budov

Výtvarná agentúra A1 © 2012